Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3B

Skapad 2021-01-08 11:36 i Myggenäs skola Tjörn
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Favoritmatematik 3B.

Innehåll

 

Under lektioner kommer du att få arbeta:

Både i grupp/ par och individuellt.

Du kommer att utveckla dina förmågor genom att diskutera, argumentera och reflektera.

 • Du kommer att få möjlighet att arbeta med praktisk matematik.
 •  
 • Du kommer att genomföra diagnoser/prov efter avslutat kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3B

Bråk
Att bilda bråktal
Att skriva bråk
Att skriva en hel som bråktal
Jämföra bråktal
Klockan digital tid
Att skriva digital tid: en hel timme, halv, kvart i kvart över
Digital tid, 0 till 12
Digital tid, 12 till 24
Mätning av tid
Talen 0 till 10 000
Talen 0 till 10 0000 Entalens, tiotalens, hundra-talens och tusentalens plats i positions-systemet
Jämföra tal
Avrunda till närmaste tiotal
Avrunda till närmaste hundratal
Addition med uppställning i talområdet 0 till 10 000
Subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 10 000
Geometri
Vi övar på att mäta i cm
Punkt, linje och sträcka
Mång-hörningar Känna igen klassificera olika mång-hörningar
Att namnge triangelns delar
Fyrhörningar Att känna igen en fyrhörning. Att klassificera olika fyrhörningar
Omkrets
Area
Mätning
Mätning Begreppen mätredskap och enhet. Repetition av enheterna cm och m
Sambandet mellan cm och mm. Att skriva mätresultat i cm och mm.
Sambandet mellan dm och cm
Sam- bandet och förhållandet mellan meter, decimeter, centimeter och millimeter
Sambandet mellan meter och kilometer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: