Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den osynliga flickan

Skapad 2021-01-08 11:40 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att läsa boken "Den osynliga flickan" tillsammans. Vi kommer att läsa tyst, högt, enskilt, tillsammans, i par och i grupp. Vi diskuterar läsförståelsestrategier och litterära stilgrepp allt efter de förekommer i texten. Eleverna får resonera (skriftligt och muntligt) kring förutbestämda frågor. Vi kommer att komplettera läsningen med en filmadaption av berättelsen och jämföra dessa två versioner av verket. Eleverna kommer att skriva en recension och en sammanfattning av boken och/eller filmen. Detta planeras ta ca 6 veckor (v. 2-7) Uppgifter och specifika dokument kommer att läggas upp löpande i Classroom.

Innehåll

v. 2: intro + kap 1-2

v. 3: kap 3-5

v.4: kap 6-8

v. 5: kap 9-11

v. 6: kap 12-14

v. 7: kap 15 + film

 

Bedömning sker löpande genom

 • sammanfattningar/ recensioner
 • läsförståelsetester
 • inspelade gruppsamtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: