Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4

Skapad 2021-01-08 11:45 i Växthusets skola Uppsala
LPP Geografi åk 4
Grundskola 4 Historia Religionskunskap Geografi Samhällskunskap
Jordytan består av en mosaik av livsmiljöer som är unika, föränderliga och sårbara. Geografi ger oss kunskaper om dessa varierande miljöer och bidrar till förståelse av människors levnadsvillkor samt om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Kunskaper i geografi ger ökade möjligheter att förstå vår omvärld och beredskap att främja hållbar utveckling. Vi kommer att arbeta med vatten, jord- och skogsbrukmark, sveriges befolkning, väder och klimat.

Innehåll

 Syfte:

 • Vi ska använda oss av läromedlet Koll på Geografi med arbetsbok
 • Vi ska ha gemensamma genomgångar och diskussioner med repetition från förra lektionen utifrån begrepp, fakta och berättelser samt tidslinje.
 • Vi kommer att titta på film
 • Repetera kunskap på elevspel  
 • Vi kommer att ha vattenreningsexperiment, göra en skvalta, definiera söt- och saltvatten, samt bräckt vatten, en enkel drake, hållbart hantverk Samer, .
 • Vi har kooperativt prov karusellen, presentation av en uppfinnare samt grupparbete.

 

Vad ska du lära dig under terminen områdesvis:

Så formades Sverige

·       Veta hur och varför landskapet förändras

·       Veta hur inlandsisen har påverkat landskapet i Sverige

·       Förstå hur människan påverkar och förändrar landskapet

·       Begrepp: landskap, berggrund, landhöjning, urberg, inlandsis, glaciär, flyttblock, rullstensås, naturlandskap, kulturlandskap.

Sveriges natur

·       Veta vad som kännetecknar Sverige

·       Veta hur skogen ser ut i olika delar av Sverige

·       Förstå varför vissa delar av Sverige har mer odlingsmark än andra.

·       Veta hur kusten ser ut och används i olika delar av Sverige.

·       Begrepp; landskapstyper, fjäll, odlingsmark, våtmark trädgräns, urskog, gröda, ö, kust, naturreservat, nationalpark, allemansrätt.

Sveriges naturresurser

·       Kunna förklara vad en naturresurs är

·       Känna till Sveriges viktigaste naturresurser och veta var de finns

·       Förstå hur vi använder olika naturresurser

·       Veta hur naturresurserna kan användas på ett hållbart sätt.

·       Begrepp: naturresurs, sötvatten, grundvatten, vattenkraft, hållbar utveckling, skogsbruk, gröda, jordbruk, malm, gruva.

Vatten

·       Veta vad vattnets kretslopp är och förstå hur det fungerar.

·       Veta vad som kännetecknar haven runt Norden.

·       Veta var olika sjöar och vattendrag ligger i Sverige.

·       Begrepp: förorening, ocean, inlandsis, innanhav, inkopp, vattnets kretslopp, utlopp, sund, bräckt vatten, Golfströmmen, sjö, vattendrag.

Väder och klimat

·       Veta hur en väderprognos görs

·       Kunna förklara vat det är för skillnad mellan väder och klimat

·       Förstå hur klimatet påverkar olika delar av Sverige

·       Begrepp: meterolog, väderprognos, temperatur, nederbörd, vindhastighet, vädersatellit, klimat, årstid, Golfströmmen.

Sveriges befolkning

·       Veta var de flesta människorna i Sverige bor

·       Förstå varför människor flyttar

·       Veta varför städer växer och var Sveriges största städer ligger

·       Veta hur samerna levde förr och hur de lever idag.

·       Begrepp: medellivslängd, glesbygd, tätort, urbanisering, befolkningsökning, tätbefolkat område, migration, emigration immigration, flykting, asyl ursprunsfolk.

Samt för alla delar:

Eleven visar grundläggande kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor.

Eleven för också enkla resonemang om åtgärder i frågor som rör hållbar utveckling.

Bedömning

 • Vi ska använda oss av läromedlet Koll på Geografi med arbetsbok
 • Vi ska ha gemensamma genomgångar och diskussioner med repetition från förra lektionen utifrån begrepp, fakta och berättelser samt tidslinje.
 • Vi kommer att titta på film
 • Repetera kunskap på elevspel samt läxor på t ex begrepp och förklaringar.  
 • Vi kommer att ha vattenreningsexperiment, göra en skvalta, definiera söt- och saltvatten, samt bräckt vatten, en enkel drake, hållbart hantverk Samer, .
 • Vi har kooperativt prov karusellen, presentation av en uppfinnare samt grupparbete.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Hi Re Sh Ge
Sverige

Sverige
Når ännu ej målen
Når målen
Når målen gott och väl
Kartkunskap
Du kan dela upp Sverige på minst två olika sätt. Du kan kan sätta ut Sveriges landsdelar och några landskap på en karta och vet var några städer, sjöar och öar finns i Sverige.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du vet hur en karta är uppbygd med längd- och breddgrader, väderstreck samt vanliga karttecken.
 • Ge  4-6
Samhälle
Förklara hur fördelningen av invånare är i Sverige och varför. Hur kommun, län och landsting fungerar samt vad deras ansvar är.
 • Ge  4-6
Naturresurser
Redogöra för de fem viktigaste naturresurser vi har i Sverige samt kan förklara kedjan från naturresurs till produkt.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Samer-minoritetsbefolkning
Känner till fakta om samer och kan förklara skillnaden mellan minoritet-majoritet.
 • Sh  4-6
Begreppsord
Du kan de flesta av nyckelorden inom ämnet och kan använda dem på ett fungerande sätt.
 • Ge  4-6
Sveriges natur
Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och kan beskriva sambandet mellan dessa.
 • Ge  4-6
MItt landskap
Du har visat att du kan få fram relevanta fakta om ditt landskap från olika geografiska källor tex kartor, tabeller, texter.
 • Ge
Hållbar utveckling
Du kan föra resonemang om hållbar utveckling i din vardag.
 • Ge
 • Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: