Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2021-01-08 11:53 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Du har säkert hört talas om vikingar. Vilka var de egentligen och hur såg deras liv ut? Varför heter det vikingatiden och vad var egentligen en viking? Under de närmaste veckorna ska vi lära oss om vikingatiden.

Innehåll

Språkliga mål

Förstå och kunna använda följande ord, namn och begrepp: träl, långhus, långskepp, knarr, ting, fredlös, västerled, österled, Birka, Miklagård, Gårdarike, Vinland, runa, asagudar, Yggdrasil, handel, plundringståg, Ansgar, arkeolog, kronologi, orsak, konsekvens

Undervisning

 • Genomgångar i helklass
 • Arbete med läroboken PULS Historia
 • Filmer och bildspel
 • Rita bilder
 • Läsa såväl faktatexter som skönlitterära texter gemensamt och enskilt
 • läsa och reflektera kring boken Drakskeppet
 • Skriva texter och sammanfattningar
 • Samtal i klassen

Bedömning

 • Hur du använder begrepp i tal och skrift
 • Bedömningsuppgift - skriv- och diskussionsuppgift med givna begrepp
 • Hur aktivt du deltar i samtal (i helklass och i mindre grupper)
   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

Visa att du kan förklara...

Grund
Utmaning
vikingarnas samhälle
* hur vikingarna bodde * hur en vikingafamilj kan ha sett ut * vad det innebar att vara fri eller träl
Jag kan berätta hur de bodde och ge några exempel på vad som fanns i byn. Jag kan ge några exempel på hur en vikingafamilj kunde se ut. Jag kan berätta vad det var för skillnad på att vara fri och träl.
Jag kan jämföra ett vikingasamhälle med dagens samhälle och hitta flera (minst tre) olikheter och likheter.
runorna
* hur vikingarna använde runskrift
Jag vet vad en runa är och vad de användes till.
Jag kan skriva och förstå några runtecken med hjälp av runalfabetet.
vikingarnas religion
* asatron
Jag känner till asatron och kan ge exempel på några gudar och berätta lite om dem.
Jag kan berätta mer detaljerat om minst två gudar och deras betydelse för folket.
vikingatåg/-resor
Jag kan med egna ord berätta om vikingatågen: * Jag vet vart de for. * Jag vet hur de for. * Jag vet vad de handlade. * Jag vet hur de plundrade.
Jag kan redogöra för skillnaden mellan vikingatåg i österled och västerled. Jag vet varför de plundrade.
allmänt om vikingarna
* när vikingatiden var * kännetecken för vikingatiden * varför vikingatiden tog slut
Jag kan berätta: * under vilken tidsperiod vikingatiden var. * om ett kännetecken för vikingatiden. * om en orsak till vikingatidens fall.
Jag kan berätta: * om flera av vikingatidens kännetecken. * om flera orsaker till vikingatidens avslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: