👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS- Fåglar åk 1

Skapad 2021-01-08 12:06 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
fåglar
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vilka fåglar ser vi under vintern? Vad heter dem och vad behöver de äta? Vi kommer att lära oss om olika sorters fåglar i Sverige lära oss känna igen dem.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer i detta tema att lära oss om några vanliga fåglar som syns under vintern. Vi kommer läsa faktatexter och ta reda på hur de ser ut, äter och bor. Vi kommer också skriva egna faktatexter och rita bilder till våra texter.

Mål för eleven

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • Förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Namnge fågelns olika delar.
 • Kunna skriva en enkel faktatext om fåglar.
 • Kunna rita en bild med koppling till innehållet i faktatexten.

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta i team, helklass samt enskilt.

Vi kommer att:

 • se film om våra fåglar i närmiljö
 • läsa faktatexter om fåglar
 • skriva fakta om några fåglar
 • rita och måla fåglar
 • lyssna på fågelläten

Redovisningsform

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

Bedömning

Din förmåga att:

 • känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten
 • namnge fågelns olika delar
 • kunna förklara varför vissa fåglar stannar eller flyttar
 • rita en bild med koppling till innehållet i faktatexten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv SvA
DS- Fåglar

Har inte deltagit/gjort uppgift
På väg att nå målet
Har uppnått målet
Året runt i naturen
Du ska kunna namnge och berätta om minst 3 vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
Året runt i naturen
Du ska kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
Året runt i naturen
Du ska namnge fågelns olika delar. (5st)
Läsa och skriva
Du ska kunna skriva en enkel faktatext om fåglar.
Lära och skriva
Du ska kunna rita en bild med koppling till textens innehåll.