👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och hållbar utveckling

Skapad 2021-01-08 12:16 i Drottningdals skola Norrtälje
I detta arbetsområdet kommer du att lära dig mer om sopor och källsortering och om hur detta påverkar vår miljö.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
-Hur tar vi bäst hand om vår miljö och vår planet? -Kan man slänga alla sopor på samma ställe? -Är allt vi inte vill ha längre sopor? -Hur kan vi tänka kring maten vi äter, för miljöns skull? -Bör vi tänka på vad och hur mycket vi handlar? -Behöver vi åka så mycket bil och flygplan som vi gör?

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vi ska lära oss mer om hur vi kan värna om miljön.
 • Lära oss nya begrepp kring klimat och hållbar utveckling.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ska se filmer och diskutera kring hållbar utveckling, sophantering, återanvändning, konsumtion och klimathotet.
 • Vi kommer även att rita och skriva om det vi tittat på och läst om.

Vad som kommer att bedömas:

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att prata och diskutera om det vi tittat på och läst om.
 • Jag kommer även att titta på hur du kan uttrycka dig i bild och skrift om det vi diskuterat.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du får visa vad du kan genom att samtala och diskutera samt skriva en enkel text med bild till. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3