Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VALE 7 kap 5-6

Skapad 2021-01-08 12:09 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I dessa två kapitel kommer vi lära oss mer om geografi och familjen och ord och fraser förknippat till detta.

Innehåll

Innehåll

- geografiord

- väderstreck

- familjeord

- utseende

- verben ser och vivir

- ordföljd med ordet no

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6

Matriser

M2
Spanska 6 Kunskapskrav

Tillräcklig kunskap ej uppnådd
E
C
A
Förståelse
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt temp samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt tal, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för lyssnande
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser
I muntlig framställning av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig framställning av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Skriftlig frasmtällning
I skriftlig framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser
I skriftlig framställning av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig framställning av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Kommunikativa strategier
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Eleven kan använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: