👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Under Construction

Skapad 2021-01-08 12:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
The debate on gender, sexuality and equal treatment of women and men often gets really intense when it comes to how much gender depends on our genes and our biological sex and much is "under construction".

Innehåll

Timetable: w 3-7

 

Reading:

Strange Powers p. 120-125

Making Sex p. 129-131

People Like Me p. 135-137

 

Listening:

Video - Song by India Arie p. 116-118

Gender Roles p. 141

TED - talk

https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included?referrer=playlist-how_masculinity_is_evolving#t-1437

https://www.ted.com/talks/justin_baldoni_why_i_m_done_trying_to_be_man_enough?referrer=playlist-how_masculinity_is_evolving&language=en#t-1136

 

After each written text or listening exercise there are wordlists, word-work, questions to answer or discuss etc. Your teacher will tell you what to work with each class. See OneNote.

 

Speaking:

Speaking 1- Speech p 143. Work in pairs/groups.

 

Writing:

Writing 1 - Discussion Essay - p 144. To be handed in.

Uppgifter

 • Discussion Essay

 • Discussion essay on gender

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -

Matriser

Eng
Writing Eng 5

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Writing
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.