Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och försurning

Skapad 2021-01-08 12:19 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du stöter ofta på syror i din vardag! När du biter i ett äpple, en apelsin eller droppar citronsaft på fisken känner du den syrliga smaken. Baser är ämnen som kan ta bort det sura från syror. Baser är inte lika vanliga i mat och dryck, däremot hittar vi dem i rengöringsmedel. Ett miljöproblem är att avgaser och andra utsläpp bidrar till försurning i mark och vatten. Vi kommer också lära mer om vad som orsakar försurning och hur försurning kan motverkas.

Innehåll

Du stöter ofta på syror i din vardag!

När du biter i ett äpple, en apelsin eller droppar citronsaft på fisken känner du den syrliga smaken. 

Baser är ämnen som kan ta bort det sura från syror. Baser är inte lika vanliga i mat och dryck, däremot hittar vi dem i rengöringsmedel.

Ett miljöproblem är att avgaser och andra utsläpp bidrar till försurning i mark och vatten. Vi kommer också lära mer om vad som orsakar försurning och hur försurning kan motverkas.

 

I undervisningen kommer du:

Genomföra undersökningar och se demonstrationer av undersökningar.

Lyssna på föreläsning om syror, baser och försurning.

Läsa texter och se film.

 

Det som kommer bedömas är:

Inlämningar

Laborationer

Skriftligt prov 

 

Uppgifter

 • Prov Syra & Baser, tisdag v9

 • Inlämning rapport syra och baser

 • Inlämningar

 • Inlämningar

 • Arbetsdokument Syra och baser

 • Arbetsdokument & Titanobok, Syra och baser

 • Planering Syra, baser och försurning

 • Försurning film och frågor

 • Prov Syror, baser och försurning

 • Laboration rödkål

 • Syra och baser- Kemiprov tisdag v 10

 • Syra och baser- Kemiprov tisdag v 10

 • Syra och baser- Kemiprov tisdag v 10

 • Inlämningsuppgift, Syror & Baser

 • Laboration, rödkål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: