Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva till bilder

Skapad 2021-01-08 12:26 i Hallsta skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Historia Svenska
Skriv en berättande text utifrån bilden Riddaren och jungfrun.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Två veckor, 2-4

Förmågor

 • skriftlig och kommunikativ förmåga

Övergripande mål och riktlinjer

 • vi arbetar med ett historiskt perspektiv
 • använder sammanfattning om medeltiden som stöd
 • uppgiften är utformad så att den kan göras utifrån individuell förmåga
 • skrivprogram i iPad 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • beskriva, använda skrivregler, stavning, använda källor, koppla bild och text

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Självbedömning efter checklista

     Summativ

 • inlämning av text

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Utgå från bilden av riddaren och jungfrun som du gjort en bilduppgift till
 • Använd sammanfattningen du skrivit om medeltiden
 • Leta mer information på exempelvis Gleerups, historia, medeltiden
 • information och genomgång hur du skriver en berättande text

Uppgifter

 • Medeltidsberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: