Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesövergripande Temagrupp åk1

Skapad 2021-01-08 12:35 i Kungsgårdsskolan Säter
Grundskola F Bild SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Teknik Matematik
I temagrupperna får du träna att arbeta med kamrater från andra klasser, arbeta undersökande och prova på olika tekniker.

Innehåll

Pedagogerna har delat in eleverna i mindre grupper där de under sex arbetspass  får prova på att arbeta praktiskt och undersökande.

Ämnena vi kommer att jobba med är teknik, tema vatten och mijöfrågor/hållbar utveckling.

Du kommer att få prova på skapande, experiment och teknik/programmering.

I temaarbetet får vi in teknik, SO, NO, matematik och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: