Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse svenska

Skapad 2021-01-08 12:35 i Långåsskolan Falkenberg
Läsförståelse
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk
I SvA kommer vi övergripande att fokusera på läsning och läsförståelse

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetet är du ska kunna välja skönlitterära böcker utifrån dina förutsättningar.
Du ska kunna samtala om en text och göra kopplingar till texten.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa högt, tyst, gemensamt och tillsammans. Vi kommer att arbeta med texter, och utifrån dessa svara på frågor. Frågorna är dels sådana där du direkt kan läsa svaret i texten men även sådana som inte direkt går att utläsa, de kan bygga på känsla, tidigare information, att lägga ihop information, normer m.m.

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att få möjlighet att läsa högt och svara på muntliga frågor. Du kommer även att få en skriftlig läsförståelse test under arbetetsgång.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    SvA
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
    SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: