Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem-och konsumentkunskap åk 6 VT 21

Skapad 2021-01-08 12:36 i Växsjö Byskola - Grundskola Växsjö Byskola
Hem- och konsumentkunskap åk 6.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Terminsplanering Hem- och konsumentkunskap åk 6 VT 21

Innehåll

Hem och konsumentkunskap VT 21

Under vårterminen kommer vi på hem och konsumentkunskapen

 -Laga mat/måltider och bakar efter enkla recept

-Tillämpa olika matlagningsmetoder ( tex koka, steka, reda och baka)

-Välja och använda olika redskap på ett säkert sätt, hygien.

-Planera och tillaga måltider med tanke på hälsa, ekonomi och miljö.

Syfte

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisning

Våra arbetsområden kommer vara:

 • mat, måltider och hälsa
 • konsumtion
 • miljö
 • vardag och fest

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess och resultat
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera livsmedel, redskap och metoder i samband med matlagning och bakning
 • din förmåga att förstå skillnaden mellan reklam och annan information

Bedömningen sker fortlöpande och med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska och teoretiska arbetet och utifrån ditt resonemang kring begrepp som har med ämnet att göra. Detta sker när du arbetar enskilt, i grupp, praktiskt och teoretiskt genom prov och läxor. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hkk år 6

Hkk år 6
E
C
A
Recept
Eleven kan förstå och tillämpa enklare recept.
Eleven har relativt god förmåga att följa enklare recept.
Eleven har god och välutvecklad förmåga att följa enklare recept.
Matlagningsmetoder
Eleven har viss kännedom om de mest grundläggande matlagnings- och bakningsmetoderna.
Eleven har relativt god kännedom om de mest grundläggande matlagnings- och bakningsmetoderna.
Eleven har god kännedom om de mest grundläggande matlagnings- och bakningsmetoderna.
Livsmedelskunskap
Eleven har viss kännedom om våra vanligaste baslivsmedel. Eleven kan hantera dessa livsmedel på ett i huvudsak fungerande och hygieniskt sätt.
Eleven har relativt god kännedom om våra vanligaste baslivsmedel. Eleven kan hantera dessa livsmedel på ett relativt fungerande och hygieniskt sätt.
Eleven har god kännedom om våra vanligaste baslivsmedel. Eleven kan hantera dessa livsmedel på ett väl fungerande och hygieniskt sätt.
Redskap och teknisk utrustning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt hantera vanligt förekommande redskap och teknisk utrustning.
Eleven kan på ett relativt fungerande och säkert sätt hantera vanligt förekommande redskap och teknisk utrustning.
Eleven kan på ett väl fungerande och säkert sätt hantera vanligt förekommande redskap och teknisk utrustning.
Hygien
Eleven kan till viss del organisera arbetet på ett hygieniskt sätt.
Eleven kan relativt väl organisera arbetet på ett hygieniskt sätt.
Eleven kan organisera arbetet på ett välutvecklat hygieniskt sätt.
Hälsa
Eleven kan föra enkla resonemang om matens betydelse för den egna hälsan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om matens betydelse för den egna hälsan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om matens betydelse för den egna hälsan.
Miljö o livsstil
Eleven kan jämföra några vanliga varor och föra enkla resonemang kring deras påverkan på miljön.
Eleven kan jämföra några vanliga varor och föra utvecklade resonemang kring deras påverkan på miljön.
Eleven kan jämföra några vanliga varor och föra välutvecklade resonemang kring deras påverkan på miljön.
Resultat och analys av egen arbetsinsats
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: