Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2021-01-08 12:38 i Svärdsjöskolan Falun
Bildanalys av Picassos Guernica
Grundskola 7 – 9 Bild
Bildanalys av Picassos väggmålning Guernica, text och bild

Innehåll

Syfte:

träna förmågan att tolka bilder

träna förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker

Innehåll:

ta reda på fakta om konstverket och konstnären, beskriva objektivt vad du ser på bilden och därefter tolka bilden subjektivt mot bakgrund av det du vet och ser

teckna av en valfri detalj med mjuk blyerts på A4-papper, försök att hitta rätt nyanser av svart-grått-vitt och fyll hela pappret, motivera ditt val av detalj

Dessa frågor ska du svara på i din analys:

*Vilken konstnär har gjort bilden och när/var levde denne?

*När är tavlan gjord och med vilken teknik och material?

*Beskriv vad som finns i bilden och vad lägger man mest märke till?

*Finns det människor/djur i bilden och vad händer?

* Perspektiv? Vad finns i bakgrund/förgrund/mitten?

*Vilken känsla tror du konstnären vill förmedla och vad tycker du att den förmedlar?

*Extrauppgift 1 (Väl godkänt): Skriv lite om konstnärens liv både privat och som konstnär, samt vad ville denne säga med sin bild?

Extrauppgift 2: ( Mycket väl godkänt): Vilken konstinriktning tillhör denna typ av bild och vad är typiskt för den?

Någon gång under våren gör du en tolkning av en annan konstbild av denne konstnär i valbart material.

 

Bedömning

din förmåga att tolka bilder från enkelt till väl utvecklat

din förmåga att hantera material och tekniker, från fungerande till väl utvecklat

 

Matriser

Bl
Bildmatris

BILDMATRIS

Bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat, och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Tolka och resonera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: