👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2021-01-08 12:56 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta tema kommer vi att lära oss om 3 av världsreligionerna. Kristendom, Islam och Judendomen. Vi kommer att höra på olika berättelser ur de olika religionerna, lära oss om viktiga högtider och viktiga symboler inom de olika religionerna.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • Lyssna på berättelser
 • Titta på filmer
 • Lyssna på olika berättelser ur heliga skrifter
 • Veckans ord
 • Gruppdiskussioner
 • Skriva texter
 • Arbeta med olika arbetsblad
 • Kahoot
 • Genom att söka information kring olika religioner

Bedömning sker:

 • genom förhör på veckans ord.
 • på muntlig aktivitet i de gemensamma diskussioner som förs under lektionstid.
 • på aktivitet och prestation med det material som vi arbetar med under lektionstid.
 • genom ett skriftligt prov som avslutar ämnet.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Cirka 4 veckor.

Begreppslista:

 • Religion
 • Livsåskådning
 • Uppstå/uppstod
 • Kristendom
 • Islam
 • Judendom
 • Reflektera
 • Anhängare
 • Identitet
 • Livsfrågor
 • Analysera
 • Tradition
 • Utöva
 • Skapelseberättelse
 • Kultur
 • Allmosa
 • underkastelse
 • predika
 • försoning
 • Sakrament
 • avbild
 • allsmäktig
 • testamente

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3