Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B

Skapad 2021-01-08 12:55 i Kvarnsvedens skola Borlänge
I Favorit matematik 1B kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Vi jobbar vidare med problemlösningens många delar. Vi arbetar och befäster matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-100
 • Att markera tal på tallinjen 0-20.
 • Naturliga tal 0-20 och antal.
 • Fler, färre och lika många
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Är mindre än och större än inom talområdet 0-100.
 • Jämna och udda tal.
 • Dubbelt och hälften
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • Talområdet 0-100
 • Mäta 
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Klockan
 • Rita av figurer från rutsystem.
 • Symmetri
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda talen 0 - 20
 • använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • känna igen och skapa geometriska figurer
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20
 • fortsätta ett geometriskt mönster samt talmönster
 • läsa av klockan hel- och halvtimme
 • mäta med centimeter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: