👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden vt 21

Skapad 2021-01-08 13:07 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Ett undersökande arbete om vikingar och deras liv.
Grundskola 4 – 6 Bild Historia Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att få lära oss om vilka vikingarna faktiskt var och vilken inverkan de hade på Europa vid denna tid. Vi kommer även att prata om deras religion och hur deras världsbild såg ut. Vi kommer att ta reda på hur man bodde och hur man levde; vilka spår människor från den tiden har lämnat; vart idén om hjälmar med horn kom ifrån; varför samt hur vikingarna kom att resa bort från Norden ut i Europa och till Medelhavet. Det finns också många andra frågor som man kan ställa sig om denna period: Var alla ute och härjade och rövade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn? I vilka länder fanns det vikingar? Vad talade man för språk? Detta kommer vi att ta reda på...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder. Eleverna ska utveckla sina kunskaper om Sveriges historia, några gestalter och hur de levde och utvecklades under vikingatiden.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig att:

 • jämföra olika tidsepoker med varandra samt kunna resonera och fundera över orsaker till händelser.
 • hitta likheter och skillnader mellan olika tidsepoker och vår tid.
 • berätta om hur kvinnor, män och barn levde och kunna jämföra med hur vi lever idag. 
 • berätta om vilka resor som vikingarna gjorde samt varför de gjorde dessa resor. Hur såg deras skepp ut och hur användes dem.
 • berätta något om vad denna tid har lämnat efter sig.
 • berätta om vilken tro och vilka gudar de hade.
 • berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
 • berätta om vilka historiska källor som berättar om vikingatiden.
 • Vad Birka var för något, vilka som levde där och vad människorna där sysslade med:
 • Begrepp som du ska kunna: träl, runor, farled, handel, plundra, österled och västerled.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga: 

 • att redogöra dina faktakunskaper när du muntligt och skriftligt berättar om vikingatiden
 • att föra resonemang och göra jämförelser
 • att argumentera dina åsikter
 • att söka information och använda den
 • att förklara betydelsen av olika begrepp 
 • att använda begreppen i rätt sammanhang
 • att aktivt genomföra dina skriftliga och praktiska uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa olika texter, försöka förstå olika begrepp som hänger ihop med vikingatiden (till exempel vad husbonde, husmor och träl betyder), diskutera med varandra, titta på olika filmer, göra jämförelser om vilka likheter och skillnader vi kan se, svara på frågor, måla bilder, lyssna på berättelser och skriva med runskrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6

Matriser

Hi Re Bl
Vikingatiden

Bra
Bättre
Superbra
Vikingarnas resor
Du har viss kunskap om att vikingarna reste ut i världen hur och vart de reste.
Du har kunskap om att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Människor
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du ska enkelt kunna berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man, barn och träl. Kunna göra en enkel jämförelse med dig själv.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man, barn och träl. Du ska kunna ge exempel och jämföra med dig själv och din egen familj.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden, du kan göra jämförelser mellan olika levnadsvillkor då och nu.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Religion
Du har viss kunskap om vikingarnas asatro. Du känner till gudarna: Oden, Tor och Frej. Du kan på en enkel nivå jämföra den med den kristna tron i Europa. Du har viss kunskap om hur vikingarna blev kristna.
Du har kunskap om vikingarnas asatro. Du kan berätta om gudarna: Oden, Tor och Frej och vilka spår de lämnat efter sig. Du kan jämföra asatron med kristendomen som fanns i Europa under samma tid. Du har kunskap om hur vikingarna blev kristna.
Du har goda kunskaper om vikingarnas asatro. Du kan berätta om gudarna: Oden, Tor och Frej och vilka spår de lämnat efter sig. Du kan jämföra asatron med kristendomen i Europa under samma tid och ge flera exempel.