Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Tid, tabeller och diagram åk 4

Skapad 2021-01-08 13:00 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi läser av diagram och tabeller. Vi gör egna diagram. Vi tränar på klockan, analogt och digitalt. Vi ska också göra en egen, enkel statistisk undersökning.
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi jobba med tabeller och diagram. Vi ska träna på klockan och på att räkna ut hur lång tid saker kan ta. Vi ska läsa av olika sorts tabeller och diagram.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

 • Du ska 
  kunna olika enheter för tid
  kunna räkna med tid
  kunna skriva datum på olika sätt
  kunna läsa av enkla tabeller
  kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Bedömning

Jag kommer att bedöma

hur du arbetar, deltar och visar förståelse på lektionerna
hur du genomför provräkningar och diagnoser
hur du deltar i gruppövningar

Undervisning

 • vi kommer att arbeta i matematikboken.
 • vi kommer att ha gemensamma genomgångar av olika moment.
 • vi kommer att göra gruppuppgifter.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Gu och Hg

Nivå 1
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6.
Nivå 4
Nivå 5
Uttrycka matematik
Du kan för det mesta beskriva och förklara hur du har löst en uppgift. Du använder t.ex material, bilder och symboler som passar till uppgiften.
Du förklarar delar av dina lösningar. Du använder dig till viss del av matematiska symboler. Det är möjligt att följa vissa steg i dina tankegångar. Du förstår ett matematiskt språk men använder själv ett vardagligt språk när du redovisar.
Du förklarar de flesta delarna av dina lösningar. Du använder bilder,symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer som passar till uppgiften. Det är möjligt att följa vissa steg i dina tankegångar. Du förstår matematiskt språk men använder själv ett vardagligt språk när du redovisar.
Du förklarar alla dina uträkningar. Det är möjligt att följa stegen i dina tankegångar. I dina uträkningar kan du använda olika sätt att förtydliga dina lösningar (t.ex. bilder och texter) för att visa vad du räknar och hur du tänker. Du förstår och använder oftast ett korrekt matematiskt språk.
Du visar och förklarar tydligt dina uträkningar. Det är lätt att följa alla steg i dina tankegångar. I dina uträkningar använder du dig, vid behov, av olika sätt att förtydliga dina lösningar (t.ex. bilder, texter och tabeller) för att visa vad du räknar och hur du tänker. Du förstår och använder dig av ett korrekt matematiskt språk såväl muntligt som skriftligt.
Resonemang
Du kan delta i resonemang om resultatet är rimligt genom att ställa passande frågor.
Du kan resonera om svaret är rimligt. Du kan till viss del argumentera för ditt svar.
Du för enkla resonemang där du motiverar om svaret är rimligt. Du är aktiv i matematiska samtal och diskussioner, genom att resonera och argumentera.
Du för resonemang där du motiverar varför svaret är rimligt. Du för samtal och diskussioner framåt genom tydliga resonemang.
Du för resonemang där du tydligt och med hjälp av fakta motiverar varför svaret är rimligt. Du för samtal och diskussioner framåt genom att bredda och fördjupa resonemangen.
Lösa problem Välja matematiska metoder.
Du kan lösa enkla problem genom att välja och använda någon strategi som passar till problemet.
Du löser problemet,helt eller delvis, med känd metod.
Du löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja strategier och metoder som passar till problemet. Du bidrar till att hitta flera lösningar på samma problem.
Du kan ge exempel på och värdera olika lösningar samt lösningsmetoder. Du motiverar och väljer en lämplig metod för det aktuella problemet. Du kan hitta någon annan lösning på samma problem.
Du ger exempel på och värderar olika lösningar samt lösningsmetoder. Du visar säkerhet i ditt sätt att avgöra och motivera vilken metod som är lämligast för det aktuella problemet. Du kan hitta flera lösningar på samma problem.
Begrepps förståelse
Du förstår matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i rätt sammanhang.
Du kan använda dig av grundläggande matematiska begrepp. Du kopplar ihop och kan förklara enstaka begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiskabegrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsakfungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp m h a matematiska uttrycksformer.
Du kan använda dig av olika matematiska begrepp i kända situationer. Du visar på goda kunskaper när det gäller att koppla ihop förståelse mellan olika matematiska begrepp.
Du kan använda olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang. Du visar på mycket goda kunskaper när det gäller att koppla ihop förståelse mellan olika matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: