👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens planering, matematik Vt-2021

Skapad 2021-01-08 13:02 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Skapa intresse, förståelse och förmåga inom matematik.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?


 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

b. Varför har vi valt dessa mål?

Vi vill utmana på ett lustfyllt sätt inom matematik, barnen är intresserade av att räkna och sortera och vi vill ge dem förutsättningar att skapa ett större intresse, förståelse och förmåga i ämnet.

Då vi har flera modersmål i barngruppen vill vi uppmärksamma det genom att lyfta begrepp på olika språk.

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen getts förutsättningar att:

 • Räkna
 • Förstå att siffran som symbol har ett värde och koppla ihop det med antal
 • Sortera och klassificera
 • Upptäcka och skapa egna mönster
 • Kunna former
 • Resonera matematiskt
 • Få begrepp om tid och rum

 

3. Planerad tidsperiod:

 Januari 2021 - Mars 2021

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • Den planerade undervisningen kommer ske i helgrupp och mindre grupper.

 - Lärmiljö:

 • Material som redan ingår i barnens lärmiljö används och material kommer att presenteras och användas på nya sätt. 
 • Naturmaterial på gården och i närmiljön utforskas.
 • Kommunicera  med barnen på olika  sätt, verbalt, TAKK och  bilder för att konkretisera och öka möjligheten för förståelse.
 • vi bygger upp en lärmiljö kring skolan för att kunna utmana matematiskt

 - Planerad undervisning:

 • I smågrupper under förmiddagen sker den planerade undervisningen.
 • Lekar och aktiviteter erbjuds för att ge förutsättningar 

- Spontan undervisning:

 • Ta tillvara och uppmärksamma matematiken även vid tex städning, måltider, påklädning.

 

Dessa områden lyfts extra i denna planering:


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Ta tillvara på situationer i leken för att bedriva undervisning

  
- Digital kompetens

Använda appar tillsammans, tex Nationalencyklopedins appar inom matematik

 

- Flerspråkighet

Räkna på barnets modersmål, lyfta begrepp på andra modersmål än svenska 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18