Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4-6

Skapad 2021-01-08 13:14 i Backa skola Tanum
I ämnet bild får du använda din kreativitet och skaparglädje. Fantasin sätter gränser.
Grundskola 4 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, skapa känslor och underhålla. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

Innehåll

Syfte och konkretiserade mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Målen med undervisningen är att du ska få kunskaper om hur du kan:

 • skapa berättande och informativa bilder utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter,
 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer,
 • återanvända bilder för att skapa egna verk och
  presentera och berätta om dina bilder, samt bildanalys.

Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer,
individuellt bildskapande och
presentation och berättande om egna bilder samt analys av och diskussioner om konstverk och bilder. 

Planeringen är för vårterminen 2021. 

Bedömning

se kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: