Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivteknik, texttyper & grammatik åk 7

Skapad 2021-01-08 13:10 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 Svenska
Under de kommande veckorna kommer ni att utveckla det egna skrivande på olika sätt. Vi kommer att lära oss om olika texttyper och utveckla det egna skrivandet genom att anpassa till texttypiska drag, bearbeta egna texter samt ge respons på andras texter.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i skrift

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att lära oss om olika texttyper med hjälp av läromedlet Gleerups och boken Spegla språket, kapitel 2-6, i följande ordning:

- Myter

- Sakprosa

- Faktatext

- Åsiktsbaserade texter

- Recension/insändare

 

Under hela terminen kommer vi även att arbeta med grammatik, fortsätta vårt arbete med egen läsning samt arbeta en del ämnesöverskridande mellan svenska och so-ämnena.

 

 

 

Det här ska du lära dig

Öva på att skriva och förstå olika texttyper genom att:

- Bekanta dig med olika texttyper och dess texttypiska drag

- Känna till vad som är kännetecknande för de litterära genrer; myter, sakprosa, faktatexter, åsiktsbaserade texter & recensioner/insändare

- Läsa, förstå samt kunna skriva en egna texter inom ovanstående textgenrer

- Kunna diskutera och resonera i tal och skrift om hur en berättelse kan spegla sin samtid

- Öva på att bearbeta egna texter

- Ge respons på andras texter

- Grammatik ordklasser: substantiv, adjektiv, verb, prepositioner, pronomen & räkneord

 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Förförståelse, visualisera, författare, titel, illustratör, tidsaspekter, orsakssamband, transformering, metakognition, läsförståelse, läsförståelsestrategier, skönlitteratur, sakprosatexter, respons, konstruktiv kritik, grammatik, ordklasser.

 

 

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Momenten kommer att bedömas utifrån din delaktighet på lektioner, genomförande av arbetsområdets uppgifter, inlämningar och prov.

 

 

 

En mer detaljerad lektionsplanering finns i klassens Sv-rum i Google Classroom, bjud gärna in era föräldrar!

 

Uppgifter

  • Text och tanke Tillbaka till Pompeji

  • Text och tanke Tillbaka till Pompeji

  • Från presens till preteritum

  • Från presens till preteritum

  • Babylonisk skapelsemyt

  • Babylonisk skapelsemyt

  • Skriv en myt

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

E
C
A
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Textbearbetning - ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Textbearbetning - använda respons
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: