Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's go to the UK Vt åk 5

Skapad 2021-01-08 13:18 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5
Lets go to the UK – England, Scottland,Wales, United Kingdom anf The Commomweatlt What a mess… Lyssna – läsa – skriva - kommentera V. 2 - 8

Innehåll

MÅL: 

·        Förstå och tolka innehållet olika slags texter

·        Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·        Reflekterar över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 Centralt innehåll;

Produktion - interaktion

·        Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Lyssna och läsa – reception

·        Tydligt talad engelska från olika medier

·        Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

·        Filmer

·        Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra media.

Kommunikationens innehåll

·        Vardagliga situationer, platser, händelser och aktiviteter.

 

Så här gör vi; Först kommer du att få lyssna på Anaconda Society : The United Kingdom för att komma in i engelska igen. Tillsammans kommer vi att reda ut begreppen England, Uk och The Commonwealth. Du kommer också att få lära dig hur den Brittiska flaggan är uppbyggd.

Senare  kommer du att titta på filmen ”London, tradition och förnyelse” och ”This is London” för att träna dig på att förstå talad engelska från olika medier. Du kommer också att läsa olika typer av texter för att utveckla din förmåga att läsa text på engelska.

Du kommer vidare att få träna på att reflektera över olika kulturella företeelser i England, United Kingdom och The Commonwealth.

Du kommer att läsa olika texter om London för att lära känna staden få information om London till dina texter. Du kommer att träna dig på att söka fakta om olika ställen i London, läsa och skriva och berätta om en känd person och / eller en plats i London för att träna dig på att kommunicera i tal och skrift.

Du kommer också att träna på att göra vägbeskrivningar och guida kompisar i London utifrån en karta, för att träna på att beskriva vägen och bygga ut din ordbank med lägesord.

 

  Det här kommer jag att bedöma:

  • Din förmåga att kommunicera muntligt, den visar du genom en presentation.
  • Din förmåga att kommunicera i skrift, den visar du genom skriva en text om någon/ något i London..
  • Din förmåga att välja och använda texter från olika media och använda dessa när du skriver och pratar, denna visar du genom att redovisa dina källor i din  redovisning.
  • Din förmåga att kommentera olika företeelser visar du genom att berätta om något som är typiskt för London eller United Kingdom.

 

Matriser

Let's go to the UK Vt åk 5

Jag håller på att lära mig
Grundläggande kunskaper
På väg vidare
JAG.....
använder engelska texter för egen produktion och interaktion Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion
behöver stöd för att hitta och förstå material på siten ”Fact for kids” på nätet och för att kunna använda dessa i min egen text utan att skriva av.
Hittat fakta på ”Fact for kids” som jag använder i min text. Ibland är det svårt att använda fakta utan att skriva av.
Hittat fakta på ”Fact for kids” och i andra källor som jag använder i min text. använder delar från texten men lägger också till egna meningar eller formulerar om
formulerar mig i skrift I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
behöver en stödstruktur när jag skriver och formulerar mig om London
skriver och formulerar dig om London med korta meningar så att andra förstår Jag har koll på den vanligaste grammatiken. Ex; I, is, am, are, a – an, have/has
skriver om London med längre meningar och sambandsord. Jag har koll på den vanligaste grammatiken. Ex; I, is, am, are, a – an, have/has men även på lite mer avancerade strukturer och något oregelbundet verb
formulerar mig i tal I muntliga interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
vill helst läsa innantill när jag ska berätta. Det är svårt att uttala många av orden. Ibland blir det lite svårt att förstå.
berättar lite kortfattat om mitt ställe i London med korta meningar, så andra hänger med och förstår
berättar mer utvecklat om mitt ställe i London med sambandsord och längre meningar meningar, så andra hänger med och förstår
Kommenterar företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också jämföra med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: