👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser och försurning vt 2021

Skapad 2021-01-08 13:22 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Kemi finns överallt. I det här arbetsområdet får du bl a lära dig om hur alla ämnen är uppbyggda och hur de reagerar med varandra.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kemi finns överallt. I det här arbetsområdet får du bl a lära dig vilka ämnen som är sura och basiska. Vi tittar närmare på deras egenskaper,var de finns och vad de används till. Du får lära dig vad pH är och hur man mäter pH samt hur sura ämnen påverkar människa och miljö.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete.

Visa vad du lärt dig

Skriftlig slutuppgift

Litteratur: kemi puls s. 68-71, 74-79, 83, 90-94,  Lpo kemi bok 1 s.38-46 (ligger scannat i Classroom)


Detta ska du kunna efter genomgången kurs:

- kännetecken för olika sura ämnen 

- kännetecken för olika basiska ämnen

- kännetecken för neutrala ämnen

- kunna förklara varför naturen blir försurad 

- kunna berätta hur människor, djur och växter och samhället påverkas av försurning och veta vilka åtgärder man använder

 

Begreppslista

 • pH
 • Indikatiorer - pH -meter, Lackmuspapper blått/rött, Unversalindikatorpapper 
 • Sura ämnen - Vätejoner, pH<7 -  exempel: Svavelsyra, Saltsyra, Salpetersyra
 • Basiska ämnen - Hydroxidjoner, pH>7 exempel: Natriumhydroxid, 
 • Neutrala ämnen - pH-värde = 7
 • Försurning, hur uppstår den och hur påverkas individ, samhälle och miljön

 

Tidsram

Start i vecka 2 och avslutas i vecka 4-5

 

Slutuppgift - försurning vecka 4 fredag 29/1

 

 

Bedömning

 Se bedömningsmatris från kunskapskraven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9