Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 6 Berättande text

Skapad 2021-01-08 13:23 i Sandarne skola Söderhamn
Grundskola 6 Svenska
Berättande text. Har du någon gång läst en bok som varit så bra att du inte kunnat lägga ifrån dig den? Då har du verkligen haft en läsupplevelse. Men hur gör egentligen författaren för att gripa tag i sina läsare? Det kommer vi att lära oss nu.

Innehåll

Mål:

Läsa.

* Läsa en berättande text med flyt och god förståelse.

* Förstå hur författaren bygger upp miljö- och personbeskrivningar.

* Förstå hur författare använder sig av dialoger.

 

Tala.

* Planera och genomföra en muntlig redovisning om dig själv.

* Använda bilder när jag redovisar.

* Anpassa mitt språk till dem som lyssnar.

 

Skriva.

* Planera och skriva en skräcknovell med hot/det som skrämmer, händelse, vändpunkt och slut.

* Använda ett beskrivande språk i min skräcknovell så att miljö- och personbeskrivningar blir levande.

* Använda mig av dialoger.

* Skriva och stava rätt.

 

Det här ska vi göra:

Arbeta i boken "Klara svenskan åk 6, tala, läsa, skriva".

Planera och genomföra en presentation om dig själv samt skriva en skräcknovell.

 

Detta ska bedömas:

Hur du planerar och genomför ditt tal.

Hur du planerar och skriver en skräcknovell.

-Att du får med: hot/det som skrämmer, händelse, vändpunkt och slut.

-Använder ett beskrivande språk så att miljö- och personbeskrivningar blir levande.

-Använder dig av dialoger.

-Skriver och stavar rätt.

Uppgifter

 • Tågresan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 6 Berättande text

Läsa

Jag är på god väg
Jag kan på en enkel nivå
Jag kan på en utvecklad nivå
Jag kan på en väl utvecklad nivå
Läsa en berättande text med flyt och god förståelse
förstå hur författaren bygger upp miljö- och personbeskrivningar
Förstå hur författaren använder sig av dialoger
Tala
planera och genomföra en muntlig redovisning om dig själv
använda bilder och/ eller digitala medier när jag redovisar
anpassa mitt språk till den som lyssnar
Skriva
planera och skriva en skräcknovell med hot/ det som skrämmer, händelser, vändpunkt och slut
använda ett beskrivande språk i min skräcknovell så att miljö. och personbeskrivningar blir levande
använda mig av dialoger
skriva och stava rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: