Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - hur är vi på nätet?

Skapad 2021-01-08 13:25 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Du ska får lära dig om källkritik och hur du kan tänka när du läser och ser bilder på nätet. Du ska också få lära dig om hur du själv ska agera på nätet.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna hämta information från internet.

Du ska veta vad en källa är.

Du ska kunna resonera om informationen du hämtat. T ex Vad är tyckande och vad är fakta?

Du ska kunna samtala om internet och ge exempel på någon handling och dess konsekvenser. 

Undervisning - arbetssätt

Vi använder boken "Värsta bästa nätet" och samtalar utifrån den. Vi diskuterar t ex fejkade konton, pranks, dåliga hemligheter, om näthat, om att fota och filma. 

Vi kommer också att se och diskutera kring avsnitt från ur.skolas serie "Hur det du det?"

 1. Vilka källor kan du lita på?

 2. Så googlar du

 3. Sanningar och rykten

 4. Reklam 

 5. När du själv är en källa

Du ska få söka efter information själv och värdera den utifrån vad du lärt dig. 

 

Elevinflytande

Utifrån elevernas egna upplevelser, vad de tycker är viktigt och vad som framkommer i samtalen förändrar vi lektionsuppläggen.

 

Bedömning

Under arbetet bedömer vi din förmåga att söka och värdera information från olika källor, resonera kring dessa samt diskussioner kring hur du blir en ansvarstagande medborgare, hur handlingar kan få olika konsekvenser.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  GrSär lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  GrSär lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  GrSär lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  SO  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön, och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  SO  7-9
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och olika sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: