👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och eld - det sprakar och gnistrar

Skapad 2021-01-08 13:40 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Elden kan vara både en vän och en fiende! Men vart tar det som brinner vägen?
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Runt om kring oss i vårt avlånga land har det under flera varma somrar härjat både små och stora bränder. Läskigt eller hur? Men vad behövs för att det ska brinna och hur kan man släcka eld? Hur gör du om det börjar brinna? Hur viktigt är det med elektricitet egentligen och skulle vi klara oss utan elen som vi har i våra kontakter? Dessa frågor och många fler ska vi söka svar på i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i kemi och fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- läsa information, fakta och berätta för varandra kring området eld och el. 
- använda och förklara olika begrepp som hör till området eld och el. 

 

Centrala innehållet

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

Kemi
- ta reda på vad som kan brinna
- ta reda varför det uppstår bränder
- berätta hur du gör om det börjar brinna
- förklara vart det som brinner tar vägen
- berätta hur man släcker en brand på olika sätt
- förklara olika ord och begrepp som hör till området eld

Fysik
- lära dig om elektricitet
- hur el uppstår
- olika typer av el

Du övar din förmåga att förklara och redovisa ord och begrepp, så som:

bensin                               T-sprit                                gasol
fjärrvärmeverk                   bergvärme                        solfångare
strykjärn                            stearin                              
brandtriangel                    brandsläckare                   skumsläckare
ledare                                isolatorer                           strömkrets
strömbrytare                      statisk elektricitet                 

 

Bedömning

Du kommer på olika sätt visa vad du kan, bland annat genom ett skriftligt förhör:

Elektricitet och eld
- resonera kring ord och begrepp
- berätta om brandtriangeln
- tala om hur du släcker eld på olika sätt
- berätta hur du ska agera när det börjar brinna
- berätta om föremål och material som leder eller inte leder el
- kunna beskriva begrepp kring elektricitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6