👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar - året runt 2021

Skapad 2021-01-08 14:04 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Ett fortgående tema under hela läsåret då vi följer fåglarnas livscykler och anpassning till de olika årstiderna samt lär oss mer om vissa vanliga fågelarter.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Under hela läsåret kommer vi att "hålla koll" på fåglar runt omkring oss genom att gå ut och titta, spana genom fönstret, läsa och titta i böcker och samtala. Vi ska ta reda på hur fåglarna lever och anpassar sig till olika årstider. Vi kommer att lära oss mer om vissa vanliga fågelarter och se vilka av dessa vi kan få syn på.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och väcker nyfikenhet och intresse naturen.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att ställa frågor om naturen samt söka svar på frågor genom undersökningar och olika typer av källor.
Undervisningen ska göra eleverna förtrogna med vissa begepp och teorier som handlar om fåglar.
Undervsiningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att framställa texter och bilder om fåglar.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Fåglars livscykler och anpassning till olika årstider.
 • Hur djur kan sorteras, grupperas och arbestämmas.
  Vad som kännetecknar en fågel i allmänhet samt en särskild fågelart.
 • Namn och kännetecken på vanligt förekommande fågelarter i närmiljön.
 • Myter/sagor om olika fågelarter
 • Enkla fälstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation med text och bild.

Undervisningens innehåll: Hur?

Under de olika årstiderna jobbar vi då och då med detta tema.
Vi går ut och spanar efter fåglar och fågelbon. Vi gör olika övningar för att upptäcka, studera och komma nära fåglar. Vi samtalar om vad som kännetecknar fåglar samt tar upp särskilda begrepp som handlar om fåglar.

Vi provar på att "vara" olika fåglar genom att ha olika näbbar (klädnypa, pincett, nål) och se vilken mat man kan ta med dem för att förstå att fåglarnas näbbar är anpassade att äta olika typer av mat.

Under hösten uppmärksammar vi att vissa fåglar flyttar iväg till varmare platser och resonerar tillsammans om varför de gör det och hur de kan hitta.

Under vintern uppmärksammar vi stannfåglarna. Vi gör fågelmat och sätter upp utanför klassrummet samt matar dem med fruktrester. Genom klassrumsfönstret kan vi observera olika fågelarter. Vi för viss statistik över vilka fåglar vi ser genom att skriva kryss vid uppsatta bilder. Eleverna får välja olika fågelarter och söka och sammantställa fakta om dem som de sedan redovisar för varandra. De ritar och målar bilder av dem.

Under våren går vi ut för att bl.a. lyssna på fågekvitter och sång. Vi bygger fågelbon för olika fågelarter såsom vi har tagit reda på att de ser ut. Utifrån det samtalar vi om fåglarnas livscykel. Vi obersverar om vi kan se vissa flyttfåglar som återvänder.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 • Eleven kan förklara vad som kännetecknar gruppen fåglar.
 • Eleven kan ge exempel på hur fåglar anpassar sig till del olika årstiderna.
 • Eleven kan söka fakta ur böcker/internet om en fågelart och sammanställa det till en egen text och bild.
 • Eleven kan namnge och känna igen några vanligt förekommande fågelarter i närmiljön.
 • Eleven kan berätta om en fågels livscykel.
 • Eleven kan ge exempel på myt/berättelse om fåglar / någon fågleart.
 • Eleven kan samtala och resonera utifrån observationer och undersökningar om fåglar.

Bedömning

 • Regelbunden observation av elevernas deltagande i fälstudier och undersökningar.
 • Elevernas arbeten och redovisningar om olika fågelarter.
 • Samtal med eleverna utirfån kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3