👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra elementen P4

Skapad 2021-01-08 13:46 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Svenska Teknik
I detta projekt kommer vi att arbeta med de fyra elementen genom en mänga olika experiment. Genom labbrapporter kommer du få träna din förmåga att samtala kring vad du tror kommer hända, vad som hänt och hur vi gjort det.

Innehåll

Syfte

  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 

Hur vi kommer att arbeta under perioden

  • Vi kommer att arbeta med de fyra elementen; luft, vatten, eld och jord
  • Vi kommer att undersöka och dokumentera olika experiment vi utför.
  • Vi kommer att se filmer och lyssna på ett radioprogram som handlar om jord, eld, vatten och luft.
  • Vi kommer att arbeta med skapande.
  •  

 

Litteratur

Sagan om den röda fisken

 

Värdegrund

Vi kommer arbeta med elevens delaktighet i världen vi lever i. 

Hur vi alla människor är en del av något större, vårt stora kretslopp. 

 

Centralt innehåll

Naturorienterande ämnen:


-Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

-Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

-Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

-Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
-Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Teknik: 

-Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

-Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Svenska/ svenska som andraspråk:

-Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

-Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
-Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Matematik:

-Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Massa och volym med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Kunskapskrav

Naturorienterande ämnen:

- Utifrån egna iakttagelser kan eleven medverka i samtal om vattnets olika former.

Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.

- Eleven kan medverka i att genomföra och dokumentera enkla undersökningar.

 

 

Bedömning

Elevens deltagande och medverkande i projektets alla experiment och moment.

Elevens förmåga att förklara och analysera innehållet.

Hållbarhetsmålen

Social hållbarhet:

Alla människors ansvar att ta hand om jorden vi lever på. 

 

Ekonomisk hållbarhet:

Digitala läromedel

Användning av återvunnet material 

 

Ekologisk hållbarhet:

Ta hand om jordens resurser. 

 

Presentation/Redovisning

Kretsloppsburk

 

SYV-planen