Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och dialekter

Skapad 2021-01-08 13:52 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
I Sverige talar vi svenska men har även ett antal officiella minoritetsspråk som har speciella rättigheter. Vilka språken är och hur minoritetsspråk fungerar ska du få arbeta med nu. Vi har också ett antal dialekter i Sverige, från norr till söder, och de skiljer sig från varandra i stora drag. Dessa skall du också skaffa dig kunskap om. Arbetet kommer utmynna i att du ska skriva en faktatext om valfritt område inom ämnet. Du kommer att bedömas på fem kunskapskrav: skriva texter, källkritik, källhänvisningar, kamratrespons och kriteriet om språken i Sverige.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Sveriges minoritetsspråk och dialekter.

Hur ska vi arbeta?

Läsning och sammanfattning av faktatexter samt genomgångar.

Vad ska du lära dig?

Du ska få kunskaper om våra minoritetsspråk, dialekter och hur du skriver en faktatext.

Du ska även få kunskaper om hur du skriver en faktatext och hur du skriver citat, referat och källhänvisning.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Minoritetsspråk, dialekt, sociolekt, lokal dialekt, regional dialekt, formellt språk

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom arbete på lektionerna och att du skriver en faktatext

Matriser

Sv
Matris till text om minoritetsspråk

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, och enkelt ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, och utvecklat ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, och välutvecklat ämnesrelaterat språk
I huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Svenska språket och närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: