Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slaveri, kolonialism, revolution och Napoleons Europa

Skapad 2021-01-08 14:01 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F Historia
Arbetsområdet behandlar ett av historiens och mänsklighetens mörkaste kapitel, nämligen den transatlantiska slavhandeln och den världsordning som den kom att skapa i dess kölvatten med kolonialism och imperalism. Därefter tar vi oss an den amerikanska och franska revolutionens orsaker och konsekvenser och till sist Napoleons betydelse för samhällsutvecklingen i Europa under 1800- och 1900-tal. Under arbetsområdet kommer vi även arbeta med olika källor från tidsperioden (år 1400-1900) och träna på att göra analyser av historiskt källmaterial med källkritiska begrepp som "tendens" och "förstahandskälla".

Matriser

Hi
Salveri, kolonialism, revolutioner och Napoleon

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav 1
Eleven visar /.../ kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Kunskapskrav 2
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Kunskapskrav 3
Eleven ställer frågor till historiska källor och för /.../resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.
Grundläggande
Utvecklade
Välutvecklade
Kunskapskrav 4
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då /.../ samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med /.../ underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Enkla samband och hänvisningar
Utvecklade samband och hänvisningar
Väl utvecklade samband och hänsvisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: