👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Instruerande text

Skapad 2021-01-08 14:50 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Planering av arbete med instruerande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Nästa texttyp vi ska arbeta med är Instruerande text. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

 

Mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är
 • Veta vad moment och arbetsgång betyder
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • Veta vad infinitiv och imperativ är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.
 • Skriva och organisera en instruerande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på imperativ och infinitiv.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
-rubrik
Nämner målet med texten i förbigående.
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
-material
Nämner några material.
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
-arbetsgång
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
-textbindning
Knyter samman de olika stegen med ”och sen”.
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
-verb i imperativ
Använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Använder ett mera opersonligt tilltal, till exempel ”man ska mosa bananen”.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
-ämnesspecifika ord
Har ett enkelt ordval med få ämnes-specifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
-beskrivande ord
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.