👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion Hallonet

Skapad 2021-01-08 15:10 i Förskolan Bäret Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar, det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och skapa tillitsfulla relationer med hemmet, så att förskole tiden blir positivt för barnen.( Lpf 18)

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

För närvarande så har vi en ny barn grupp på Hallonet med barn i åldrarna 1-3 år, arbetslaget ska skapa goda förutsättningar för att ge barn och vårdnadshavare en god introduktion i förskolan där introduktionen är betydelsefullt. I samtalet så lyssnar arbetslaget in vårdnadshavare om just deras barns behov  och anpassar där efter. En genomtänkt och trygg introduktion är viktig för att ge både barn och vårdnadshavare en bra start in i den nya värld som förskolan erbjuder.

 

Vart ska vi?

 • Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med miljön, personal och barn på förskolan.
 • Skapa en trygg grund för varje enskilt barn i  deras språkutveckling.
 • Väcka nyfikenhet och följa deras intresse.
 • Barnen ska känna att det är roligt utforskande att komma till förskolan.
 • Att de lär sig våra gemensamma bestämda regler och rutiner samt, känner sig trygga i dem.
 • Att skapa en trygg barn grupp där alla känner samhörighet.
 • Skapar en trygg  och inbjudande miljö så barnen kan känna sig delaktiga, självständiga och utvecklar sina förmågor.

  


Hur gör vi?

 • Att vara en närvarande pedagog för både barnet och vårdnadshavarna så vi kan skapa en lugn och harmoniskt introduktion med en ansvarig pedagog/barn så det blir en trygg anknytning.
 • Bra bemötande och ett varm välkomnande där vi lyssnar in barn och vårdnadshavare.
 • Vi delar upp barnen i grupper men har även gemensamma aktiviteter så alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens introduktion.
 • Att vara med forskande pedagog tillsammans med barnen.
 • För att undersökta hur introduktionen har upplevs av vårdnadshavare och barn då vi sen har ett uppföljningssamtal . 
 • Att vi stärker upp barnens identitetsutveckling genom att säga att vi tror du kan (med våran vägledning).

 

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18