Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 6 Värsta språket

Skapad 2021-01-08 15:54 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Va händish? Ska vi klippa en bulle? Hajjar du klyket? Den som har orden har makten-men vem bestämmer över orden? Finns det manligt och kvinnligt språk? Vad är det för skillnad på talat språk och skrivspråk? Var kommer alla ”nya” ord ifrån? Varför svär vi? Varför har vi dialekter? Språket är intressant när man börjar reflektera över det och det ska vi göra denna vecka med utgångspunkt i serien Värsta språket. Vi kommer att diskutera svenska språkets utveckling och reflektera över varför vi talar och skriver som vi gör. Du kommer i en liten grupp att skapa ett eget TV-program om svenska språket. Enskilt kommer du att skriva en krönika om något i svenska språket som intresserar just dig. Alla uppgifter läggs ut i Teams allt eftersom.

Innehåll

Måndag

Genomgång av veckans planering med uppgifter.

Läsa om språkhistoria och låneord i läroboken Svenska direkt.

Se avsnitt av TV-programmet Värsta språket.

Diskussioner kring språkets användning och utveckling.

 

Tisdag

Läsa om dialekter i Svenska Direkt.

Se Värsta språket: SVT Play öppet arkiv

Läsa om sociolekter, slang och sportspråk.

 

Diskutera frågorna om boken Ett öga rött i små grupper.

Start grupparbete: Gör ett TV-program om svenska språket

 

Onsdag

Genomgång: Vad är en krönika?  Läs i Svenska direkt och se filmklipp.

Läs och analysera en krönika. 

 

Skrivuppgift: skriv en krönika om svenska språket.

Arbeta med grupparbetet.

 

Torsdag

Skriv din krönika.

Arbeta med grupparbetet.

 

Fredag

Kamratrespons. Bearbeta din krönika utifrån respons och skriv klart.

Redovisa grupparbetet: spela upp filmerna inför klassen

Lämna in krönika och kamratrespons

Vi avslutar med att utvärdera veckan

Matriser

Svenska vecka 3 Värsta språket

Insats krävs
E
C
A
Språkkunskap och språkhistoria
Insats krävs
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Hantera information
Insats krävs
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förstärka texter med estetiska uttryck
Insats krävs
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva krönika
Insats krävs
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kamratrespons krönika
Insats krävs
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: