Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - Svag is

Skapad 2021-01-08 15:44 i Rodengymnasiet Norrtälje
Svenska - läsförståelse, resonemang och slutsatser.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa den skönlitterära boken Svag is. Vi kommer att öva läsförståelse med olika uppgifter och skrivövningar samt i samtal och diskussion.

Innehåll

 

Vecka 4-

Svag is

v.4

Introduktion av boken

v.5

Läsa och arbeta med uppgifter

v.6

Läsa och arbeta med uppgifter

v.7

Läsa och arbeta med uppgifter

v.8-9

Arbeta med bokrecension samt avslutning och reflektion

   
   

Vad?

I undervisningen kommer vi att:

 • läsa gemensamt och enskild tystläsning
 • sammanfatta delat av texten
 • analysera huvudpersonernas agerande i boken
 • samtala om ord och reflektera och analysera händelser i texten och deras påverkan
 • svara på olika frågor om texten, både direkta och mellan raderna 

Hur?

Vi kommer att läsa gemensamt i klassen och ni behöver även läsa individuellt hemma.

Vi kommer att samtala, reflektera och analysera tillsammans i klassen. 

Vi kommer att arbeta med frågor för att fördjupa förståelsen av det lästa. 

Med vem?

Individuellt, i par och gemensamt (helklass) arbete.

Varför?

Syftet med bokläsningen är att ni ska få öva läsförståelse samt öva och fördjupa era kunskaper i svenska. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- läsa och sammanfatta texten

- svara på frågor om bokens innehåll 

- samtala, reflektera och analysera läst text 

exempelvis:

1. Vad händer i texten? Varför?

2. Vilken information finns i texten?

3. Vilken information finns inte i texten och vad är det som gör att man ändå kan förstå vad som menas (att läsa mellan raderna)? 

Material

Bok

Dator - planering, uppgifter och inlämning i Unikum 

 

 

Uppgifter

 • Svag is - sidorna 87-95

 • Svag is - sidorna 82-86

 • Svag is - sidorna 75-81

 • Svag is sidorna 58-62

 • Svag is sidorna 63-70

 • Svag is sidorna 71-75

 • Svag is sidorna 51-57

 • Svag is - sidorna 46-50

 • Svag is - sidorna 37-45

 • Svag is - sidorna 33-36

 • Svag is - sidorna 23-32

 • Svag is - sidorna 20-22 - Fredagen den 29/1 - självstudier

 • Svag is - sidorna 12-19

 • Svag is - sidorna 5-11

 • Inledande reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Matris - läsförståelse

F
E
C
A
Sammanfattning
Du är på väg att uppnå kunskapskraven
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Mellan raderna, tolka och resonera
Du är på väg att uppnå kunskapskraven
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: