Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-08 15:53 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Med hjälp av Bibbi kommer vi att utmana barnen i olika matematiska begrepp.

Innehåll

 Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Barnen i gruppen är 1-3 år. Barnen har kommit olika långt i sina matematiska kunskaper. Vi vill leda dem vidare på ett lekfullt sätt så att de får en större kunskap inom matematik. 

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Fokusmål : Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.

Barnen ska få kännedom om räkneramsan och antalsuppfattning 1-3.

Få kännedom om matematiska begrepp som på, under, över, i, hel/halv och stor/liten.

 

Vem/vilka?

Barn födda 2018 - 2020

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi tar tillvara på barnens erfarenheter i matematik  och bygger vidare på dem. Vi kommer att utforska och använda oss av matematiken i barnens undervisning, vardag och i leken. 

Vid fruktstunder och måltider pratar vi om begrepp som hel/ halv.

I utvalda sagor möter vi begreppen stor/liten och över/under.

I rörelsen och leken synliggör vi lägesorden som sitta på stolen och vara i lådan.

Vi sjunger sånger och använder ramsor med antalsuppfattning.

 

Utvärdering/uppföljning

Hur blev det?

Varför blev det så?

Hur går vi vidare?

  •  

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: