👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2021-01-08 17:34 i Björkåsskolan Grundskolor
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Med anknytning till detta kommer vi i ämnet samhällskunskap att arbeta med vår ekonomi. Eleverna kommer att få kunskaper om såväl samhällsekonomi som privatekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop. Vi kommer även att läsa om ekonomiska skillnader i världen.
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer du lära dig mer om hur samhällets ekonomi fungerar och om arbete, varor och tjänster. Du ska lära dig mer om relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Innehåll

Syfte och innehåll

Under det här temat kommer vi att fokusera på privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. Vi kommer även att repetera de offentligas ekonomi och vad skatter är och vad skattepengar används till. 

Efter arbetsområdet ska du:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området privatekonomi; inkomst, utgift, skatt och budget
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag och eventuella andra bidrag
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll och ungefär vad dessa kostar
 • känna till vad kommun, landsting och stat använder skatter till
 • känna till vem som betalar skatt och ungefär hur mycket som går till skatt
 • känna till vad ränta är och vad avbetalning på en vara innebär
 • kunna göra en enkel budget
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet
 • kunna använda dig av olika källor för att söka information

Arbetssätt

Du kommer få lyssna på genomgångar, se på filmer, arbeta med olika typer av uppgifter enskilt och/eller med en kamrat eller i grupp. Du kommer få lära dig nya ord och begrepp kopplat till de olika delarna. Du kommer att få träna din förmåga att resonera och berätta vad du kan om olika samhällsfrågor kopplat till arbete och ekonomi.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper på följande sätt:

 • deltagande i diskussioner
 • arbeta med instuderingsfrågor
 • muntliga och skriftliga läxförhör och eventuellt prov
 • begreppskunskap
 • användning av källor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi - Samhällskunskap

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Familjens ekonomi - inkomster/utgifter
Har till viss del grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Har grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Har goda kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Samhällets ekonomi
Har till viss del grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på goda kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Ord och begrepp
Kan till viss del använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Samtala, resonera - uttrycka åsikter
Kan utifrån ett givet exempel resonera om hur du kan påverka beslut som har att göra med din ekonomi, miljö och hälsa och beskriver då samband på ett enkel sätt.
Kan utifrån ett givet exempel resonera om hur du kan påverka beslut som har att göra med din ekonomi, miljö och hälsa och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Kan utifrån ett givet exempel resonera om hur du kan påverka beslut som har att göra med din ekonomi, miljö och hälsa och beskriver då samband väl underbyggda resonemang.
Söka och tolka information
Använda olika källor anpassade för åldern för att söka information och tolka denna.
Kan med stöd använda någon av de källor som läraren visar och föreslår. Behöver stöd för att tolka informationen i källorna.
Använder några av de källor som läraren visar och föreslår. Kan till viss del tolka och redogöra för informationen i källorna.
Väljer och använder flera av de källor som läraren visar och föreslår. Tolkar och redogör för information i källorna.