👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologiska perspektiv, psykologi 2a

Skapad 2021-01-08 17:34 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Psykologi
I det här ämnesområdet kommer ni att lära er om personlighetspsykologi samt utvecklingspsykologi. Området handlar om hur vi formas genom livet via arv, miljö, inre vilja och använda egenskaper.

Innehåll

Läroplan: Kunskap att ta vara på sin hälsa långsiktigt

Examensmål: Utveckla kunskaper om människor som individer och som gruppmedlemmar. Utveckla kunskaper om hur åsikter och värderingar uppkommer.

Kunskapskrav: Eleven redogör för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

Kunskapskvaliteter

A: Beskriver flera perspektiv, har en väl underbyggd teoriförankring och kunskap om omfattande delar

C: Innehållsrik beskrivning 

E: Översiktlig beskrivning

 

Läsårsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.
  Psk
 • Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.
  Psk
 • Centralt innehåll
 • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
  Psk  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
  Psk  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
  Psk  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
  Psk  E

Matriser

Psk
Psykologiska perspektiv, psykologi 2a

Psykologiska perspektiv

E
C
A
Psykologisk analys
Redogöra för personlighets- och utvecklingspsykologins förklaringar för känslor, tankar och beteende
Har med centrala delar men är mer kortfattad.
Innehållsrik
Beskriver flera perspektiv.
Beskriva samband och erfarenheter
För resonemang om psykologiska samband och egna erfarenheter.
Enkel
God förankring i teori
Omfattande kunskap
Värdera psykologiska förklaringar
Beskriver kritiskt förhållningssätt
Enkel
Välgrundad teori
Omfattande kunskap
För resonemang
Beskriver psykologiska perspektivens förklaringsvärde för helhetssynen på människan.
Har med centrala delar, men är mer kortfattad.
Innehållsrik
Flera perspektiv