👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2021-01-08 18:05 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Krönikan är en åsiktstext som finns i bland annat dagstidningar och på nätet. I en krönika använder skribenten sig av en resonerande ton istället för en argumenterande ton. Därför säger man att krönikan är en resonerande text och debattartikeln en argumenterande text, men båda är åsiktstexter. Den som skriver en krönika kallas för krönikör. En krönika kan i stort sett handla om vad som helst men det ska vara en aktuell händelse eller ett aktuellt ämne som läsarna kan känna igen sig i Många gånger har krönikören en personlig koppling till ämnet. Krönikören kan till exempel ha upplevt det själv och vill nu uppmärksamma andra om det. En krönika har ett budskap som är kopplat till det aktuella ämnet. I en krönika diskuterar krönikören med sig själv genom att resonera kring ämnet ur olika perspektiv. Som läsare får man följa med i krönikörens tankegång från början till slut. Det är inte nödvändigt att krönikören kommer fram till ett självklart svar utan det kan vara så att hen lämnar över det till läsaren genom en avslutning med frågor riktade till läsaren. Krönikor kan vara humoristiska och ironiska, samtidigt som budskapet är allvarligt och viktigt. För att lyckas med det används många gånger bildspråk till exempel metaforer och liknelser. Ett annat kännetecken för krönikan är ett tydligt "jag" eftersom krönikören vill ta upp något som berör hen. Språket i en krönika är fritt, lättsamt och många gånger nytänkande.

Innehåll

Detta kommer du att få veta:

 • vad en krönika är
 • hur man skriver en krönika
 • vad ett resonemang är

Detta kommer du att träna på:

 • läsa texter
 • diskutera texter
 • använda lässtrategier
 • förstå texter
 • jämföra texter
 • ge och få respons
 • bearbeta text
 • bedöma text
 • utvärdera

Uppgifter kommer att finnas i classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Krönika

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Texten fungerar i relativt väl som en krönika som en krönika.
Texten fungerar väl som en krönika.
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Eleven ger exempel från den egna erfarenheten och/eller det allmänna som passar till ämnet och resonemanget är enkelt.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, till exempel genom styckeindelning och tydlig inledning och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler.
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ämnet. Till exempel genom språkbruk och läsartilltal. Du använder bildspråk.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, till exempel genom konsekvent genomförd egen stil. Du använder bildspråk på ett effektivt sätt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Eleven kan ge enkla omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning av text.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet, och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.