Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

358

Skapad 2021-01-08 19:02 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I denna planering ligger en PowerPoint. Den kommer vi gå igenom gemensamt på lektionen v. 15. Om du av någon anledning inte är på den lektionen - läs igenom den noggrant på egen hand.

Innehåll

Tidsperiod:
Mellan vecka 15 och 22. 

Vad ska jag lära mig?
Ni kommer lära er vad hållbar utveckling är samt varför det är så viktigt att arbeta aktivt mot den, varje dag. Utöver det kommer ni även få kunskap om hur valet av redskap kan gynna hälsan, ekonomin och miljön samt hur man kan individanpassa måltider för olika behov. 

Efter avslutat moment ska du känna till:

              - Hur valet av råvaror kan påverka hälsan, ekonomin och miljön. 
Du ska exempelvis känna till: 
Hur råvaror från Sverige jämfört med andra länder påverkar ekonomin och miljön. 
Hur ekologiska och närodlade råvaror påverkar hälsan, ekonomin och miljön.
Hur fullkornsprodukter påverkar hälsan.  

              - Hur valet av tillvägagångssätt kan påverka hälsan, ekonomin och miljön. 
Du ska exempelvis känna till: 
Hur sättet att diska påverkar ekonomin och miljön.
 
Hur valet av stekplatta kan påverka ekonomin och miljön. 
Hur man ska anpassa sin matlagning för att inte behöva kasta för stora mängder mat. 
Hur användning av lock på kastrullen påverkar ekonomin/energin. 


              - Hur valet av redskap kan påverka hälsan, ekonomin och miljön. 
Du ska exempelvis känna till: 
Hur valet av stekpanna kan påverka hälsan, ekonomin och miljön. 
Hur valet av redskap kan påverka hälsan, ekonomin och miljön.

              - Hur hälsan, ekonomin och miljön gynnas av att köpa varor som är i säsong.
Fördelarna med att köpa säsongsbaserade livsmedel.

              - Hur man kan skapa nya rätter med rester som bas. 
Fördelarna med att använda rester till att skapa nya måltider. 

              
- Hur miljön påverkas av källsortering. 
Du ska känna till hur matsvinn kan påverka ekonomin och miljön.
Hur kan källsorterar förpackningar. Ex. mjölkpaket med skruvkork.


Hur ska jag visa det?
Du kommer visa dina kunskaper dels genom diskussioner i gruppen, dels genom bedömningsuppgifter. 

Hur ska vi nå dit? 

v. 15 Genomgång av PowerPointen. 
v. 16 Bedömningsuppgift (Del 1).
v. 17 Del 2 av bedömningsuppgiften. 
v. 22 Här kommer det finnas tillfälle att göra en till bedömningsuppgift om man ännu inte har visat sina kunskaper. 

Veckorna som är emellan kommer vi att laga mat och tala om det ovan. 

Var finns materialet? 
Material till detta arbetsmoment finns i ditt rullgruppsteam på TEAMS. 
HKK - Kursmaterial. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
358

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ej godkänt
Eleven når inte godkänt och riskerar F i slutbetyg
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger väl utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ej godkänt
Eleven når inte godkänt och riskerar F i slutbetyg
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra väl utvecklade och underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Ej godkänt
Eleven når inte godkänt och riskerar F i slutbetyg
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra väl utvecklade och underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: