Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diary of an (un)teenager

Skapad 2021-01-09 09:17 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
During the following weeks we will be reading the book Number the Stars by Lois Lowry. You will be given time to read during the lessons and also answer questions to every chapter. In the end there will be a longer writing assignment about the book.
Grundskola 8 – 9 Engelska
During the following weeks we will be reading the book Diary of an (un)teenager by Pete Johnson. You will be given time to read during the lessons and also answer questions to every chapter. In the end there will be a longer writing assignment about the book.

Innehåll

Syfte

 • att förstå och tolka innehållet i olika slags texter

 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Undervisning

 • Vi läser boken Diary of an (un)teenager i skolan och lyssnar även på delar av boken.
 • Vi tränar talet genom samtal och högläsning
 • Vi arbetar med ordförråd, bland annat genom quizlet. 
 • Vi arbetar med frågor till varje kapitel. Ni svarar på frågorna i era läsloggar.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå och tolka innehållet i Diary of an (un)teenager 
 • Din förmåga att använda olika strategier för att förstå texten
 • Din förmåga att kommunicera i tal.
 • Din förmåga att kommunicera i skrift. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Bokläsning

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Når ej målen
E
C
A
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: