Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för modersmål Dari 4-6

Skapad 2021-01-09 11:43 i Lexby skola Partille
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Planering för modersmål Dari åk 4-6.

Innehåll

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 

Mål:

Målen med undervisningen är att:

Elever kan läsa olika enkla texter i sitt modersmål och visa en bra läsuppfattning.
Elever kan skriva olika meningar och enkla texter med korrekt grammatik och uppbyggd.

Elever kan berätta om sina tankar, känslor och något som de själva upplevat.

Elever kan beskriva olika bilder med sina egna ord.

Elever kan diskutera det de läst/tittat på eller lyssnat och ställa frågor till varandra om ämnet.

 

Arbetssätt:

Så här kommer vi att jobba:.

 • Att läsa olika texter från läroböcker/webbsidor/barnböcker eller andra källor 
 • Att skapa diskussion om det vi läst. 
 • Att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna upplevelser.
 • Att jobba med synonymer och motsatser så att öka elevernas ordförråd.
 • Att titta på videor/ filmer eller lyssna på saga/nyhet/rapport eller musik och diskutera om innehållet.

Vi kommer att spela Kahoot (i gupp).

Kopplingar till läroplan:

1). Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

2). Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

3). Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

4). Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

5). Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Bedömning:

Elever ska bedömas:

läsförståelse, tala och samtala. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsunderlag modersmål år 6

Läsa

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ej ännu nått målen
Du kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med ... flyt...
gott
relativt gott
visst
...genom att på ett ... sätt välja och använda lässtrategier.
ändamålesnligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande

Förståelse

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ej ännu nått målen
Genom att göra ... sammanfattningar av olika texters innehåll...
välutvecklade
utvecklade
enkla, kronologiska
...och kommentera centrala delar med ... koppling till sammanhanget...
god
relativt god
viss
... visar du ... läsförståelse.
mycket god
god
grundläggande
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar föra ... underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del
Du kan utifrån ditt modersmåls särdrag uttrycka dig ... i skrift...
välutvecklat
utvecklat
enkelt
...med ... språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
god
relativt god
viss
Du använder då med ...säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
god
relativt god
viss

Samtala

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ej ännu nått målen
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan du föra ... resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Du kan med ett ... ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen...
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
... på ett ... sätt.
välutvecklat
utvecklat
enkelt
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som ... upprätthåller samtalet.
väl
relativt väl
till viss del
När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med ... tydlighet.
god
relativt god
viss
Du kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett ... sätt beskriva och resonera om för dig viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modermålet talas.
välutvecklat
utvecklat
enkelt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: