👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-01-09 19:19 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer att jobba med sagor. Inom arbetsområdet kommer vi att läsa olika sorters sagor: Folksagor, konstsagor och fabler. Du kommer att lära dig mer om sagans ursprung. Arbetsområdet avslutas med att du ska skriva en egen saga.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

 • Lärarledd genomgång och diskussion om vad sagor är
 • Genomgång om folksagor, konstsagor och fabler
 • Modellering och gemensam läsning av saga
 • Du ska läsa minst tre sagor av olika slag. En del av dem läser du och diskuterar i grupp, andra ska du läsa enskilt och lämna in en analys om i Classroom.
 • Du ska skriva en egen saga. Denna ska du förbereda noga och visa ditt utkast/dina tankar. 
 • Du ska ge skriftlig respons på en kamrats saga. Dokument får du av din lärare.

Varje år har Kvarnbyskolan en sagotävling för eleverna i årskurs sju, där sjuornas svensklärare väljer ut två sagor från varje klass som är med och tävlar. En kul tradition som brukar uppskattas. 

       

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris saga

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du i huvudsak gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du relativt väl gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt och väl.
Innehåll
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Innehåll
Sagan har en enkel spänningskurva.
Sagan har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Sagan har en komplex spänningskurva.
Innehåll
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som i huvudsak passar en saga t.ex. att du använder, titel, inledning och avslutning med sagokänsla.
Texten har en god struktur som passar en saga och du använder passande titel, tydlig inledning och avslutning med genomtänkt sagokänsla.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Din text har en fungerande styckeindelning.
Texten är välstrukturerad genom konsekvent genomförd styckeindelning.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga med t.ex en lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken väl.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.