👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vimpel med mjölbatik åk 5

Skapad 2021-01-09 20:40 i Mariebergsskolan Umeå
Du ska tillverka ett mönster på tyg med hjälp av den gamla tekniken mjölbatik. Av tyget syr du sedan ett örngott.
Grundskola 5 Slöjd
Du ska designa ett tyg med hjälp av tekniken mjölbatik - en gammal teknik som härstammar från Europa men också används flitigt i Afrika. Du syr sedan ett örngott av tyget du skapat med hjälp att en arbetsbeskrivning du följer. Vi resonerar också omkring detta med estetiska och kulturella uttryck, hur symboler används och hur färg, form och material påverkar slöjdföremålet. I slutet av varje lektion skriver du i din loggbok om vad du gjort under lektionen och vad du lärt dig. Anteckningarna är sedan ett stöd i din utvärdering när ditt örngott är färdigt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Konkretisering

Du ska sy en vimpel och designa ett tyg med hjälp av tekniken mjölbatik - en gammal teknik som härstammar från Europa men också används flitigt i Afrika. Du följer en instruktion under arbetets gång. Vi resonerar också omkring detta med estetiska och kulturella uttryck, hur symboler används och hur färg, form och material påverkar slöjdföremålet. När du är klar med arbetet utvärderar du arbetet i din skrivbok. Du svarar som vanligt på utvärderingsfrågorna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Åk 5 - sy vimpel med mjölbatik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Hantverksmoment
Med hjälp klarar du att hantera någon teknik. redskap och maskin.
Med viss hjälp klarar du av att hantera tekniker, redskap och maskiner.
Du klarar att hantera tekniker. redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett säkert och ändmamålsenligt sätt.
Arbetsbeskrivning
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och jag berättar för dig vad som menas.
Vi läser den skriftliga instruktionen tillsammans och pratar om vad som menas.
Du behöver hjälp att tolka vissa delar i den skriftliga instruktionen.
Du klarar att följa de skriftliga instruktionerna självständigt.
Tolka uttryck
Du pratar något litet om färg, form eller material.
Du för enkla resonemang om slöjdföremålets färg, symboler och material
Du för utvecklade resonemang om slöjdföremålets färg, symboler och material.
Du för välutvecklade resonemang om slöjdföremålets färg, symboler och material.
Dokumentation
Din dokumentation är bristfällig vad det gäller arbetsinsats och hur den påverkat kvalitén.
Du har till viss del dokumenterat din arbetsinsats utan att berätta hur den har påverkat kvalitén.
Du har dokumenterat din arbetsinsats och beskrivit hur den påverkat kvalitén.
Du har på ett utförligt sätt dokumenterat din arbetsinsats och beskrivit hur den har påverkat kvalitén.