Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sticka åk 6

Skapad 2021-01-09 20:43 i Mariebergsskolan Umeå
Nu ska du få lära dig att sticka!
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Sticka en mössa till syrran eller ett fodral till din mobil! Lära dig grunderna och du kan skapa många olika saker.

Innehåll

Övergripande mål:

Kursplanemål:

Konkretiserade mål:

Du ska få möjlighet att:

 • lära dig tekniken att sticka
 • prova på olika redskap som hör till stickningen
 • få kunskap om en "gammal" teknink
 • öva på att följa/ använda arbetsbeskrivningar
 • öva på att värdera och berätta om hur du arbetat och din stickning

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du:

 • hanterar tekniken stickning
 • använder dig av verktyg och material
 • använder arbetsbeskrivningar/instruktioner
 • ger omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet

6. Undervisning:

Vi kommer att gå igenom om stickning, b la hur länge tekniken funnits, vilka som stickar och stickade när tekniken var ny, vilka redskap och material man använder då man stickar. Sen får du lära dig grunderna i stickning;att lägga upp maskor, att sticka räta maskor, aviga maskor och sen avsluta (maska av) stickningen. Du kan sticka bara en provlapp och göra något av den eller sticka en sak, t ex mössa, boll, grytlapp. Till hjälp har vi beskrivningar, filmer och bildspel och instruktioner via dator. När stickningen är klar ska du utvärdera i @slöjda.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: