👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väva i vävstol åk 3

Skapad 2021-01-09 21:11 i Mariebergsskolan Umeå
Grundskola 3 Slöjd
Att väva har människan sysslat med sedan tidig stenålder. Ni lär er hur tyg är uppbyggt genom den starkaste vävtekniken, tuskaft. Ni kommer att få väva i vävstol och tillsammans göra en rana.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska, med handledning, kunna:

- prova på en grundläggande hantverksteknik
- på ett enkelt sätt formge och framställa ett vävt föremål
- slöjda med vardagliga föremål
- diskutera andra möjligheter till slöjd med vardagliga föremål som du kan tänkas ha hemma
- utveckla egen idé utifrån erbjudit inspirationsmaterial, vara kreativ och använda din fantasi.
- vara delaktig i genomgångar och följa en enkel arbetsbeskrivning (muntlig, skriftlig)
- vara uthållig och slutföra ditt arbete noggrant
- reflektera över ditt arbete och din arbetsinsats i slöjdloggboken

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

- hur du hanterar slöjdens verktyg och material
- det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det
- din förmåga att berätta om ditt arbete (muntligt och skriftligt i loggbok)
- din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete
- förmågan att följa de instruktioner som ges

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.
Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok (skriva och rita).

Undervisning och arbetsformer

Beräknad tidsåtgång för denna uppgift 4-5 lektioner à 80 minuter

Du kommer att få genomgångar i:
- hur man väver platt och på rulle
- vilka olika trådar och garner man kan använda när man väver (vi använder mattvarp till varp och ullgarn till inslag)
- hur man kan mäta tråd/garn på olika sätt, tex med hjälp av måttband, linjal, bord 
- hur man varpar och hur man börjar väva med ny tråd utan att göra knut på tråden

När du har vävt klart klipper du av varpen i botten på rullen och får då träna på att knyta råbandsknopar, du knyter ihop två varptrådar med varandra tills alla är knutna. Hasa av väven från rullen och vänd rätsidan utåt.
Du klipper en bit filt till botten och syr fast med kaststygn, glöm inte att fylla din filurfigur med syntetvadd innan du syr ihop helt. Dekorera filurfiguren med hår, ansikte, armar, fötter, svans o s v.

Du dokumenterar arbetet kontinuerligt i slöjdloggboken, utgå från frågorna:
- Vad har du gjort idag?
- Vad har du lärt dig?
- Vilka material, verktyg och redskap har du använt?
- Vad ska du göra nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6