👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grov planering El tiempo libre (Gracias 7, kap. 9-12)

Skapad 2021-01-09 22:02 i Bleketskolan Tjörn
9- ¿A qué hora comes?; 10- El abuelo está de visita; 11- ¿Tocas algun instrumento?; 12- Yo tengo
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att berätta om din fritid och om ens egen dag genom att säga vilken tid man gör varje aktivitet. Du kommer också att lära dig att berätta vad man har och vad måste göra. Är du redo?

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Kapitlens mål är att kunna:

9- ¿A qué hora comes? (När äter du?)

 • Klockan
 • Veckodagarna
 • Berätta om en dag i tredje person

10- El abuelo está de visita (Farfar är på besök)

 • Tala om sin fritid och berätta om sin egen dag
 • Använda singular av ER-verb och verbet IR

11- ¿Tocas algun instrumento?

 • Använda fler fritidsord
 • Använda frekvensord, t.ex. ofta, ibland
 • Böja AR-verb och ER-verb i presens

12- Yo tengo

 • Samtala om vad man har och måste göra
 • Böja verbet tener i presens

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska arbeta med kapitel 9-12 i läroboken Gracias 7.

Textbok: texter på s. 36 - 43. Palabras (ord/ viktiga meningar) på s. 88-89. Grammatik på s. 95-96. Extra texter på s. 76-79.

Övningsbok: s. 62-90. Extra texter på s. 126-129. 

Vi ska jobba:

 •  På hemsidan: www.gracias.nu.
 • Läsning och översättning av texter
 • Övningsbok: Arbete med uppgifter till text
 • Skriva egen kort presentation av sin eller någons dag
 • Rita sitt schema
 • Läsa på/kunna glosor både muntligt och skriftligt
 • Sjunga
 • Hörövningar
 • Spel i klassen och på hemsidan www.gracias.nu 

 

Hur du får visa vad du kan?

 • ALLA UPPGIFTER GÖRS VIA TEAMS
 • Deltaga aktiv på lektionerna (muntligt och skriftligt)
 • Läxförhör
 • Hör- och läsförståelse
 • Muntlig framställning
 • Skriftligt frramställning 

Matriser

M2
Mål och bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enstaka förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du kan använda dig av flera olika strategier

Skriva

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Skriftlig framställning
Hur du skriver t ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t ex brev och meddelanden
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår och visar att du uppfattar det viktigaste. Du kan delvis följa instruktioner. Du använder dig av någon strategi
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och tydliga detaljer. Du kan följa instruktioner med ok resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och viktiga detaljer. Du kan följa instruktioner med ett bra resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.

Lyssna

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår och visar att du uppfattar det viktigaste. Du kan delvis följa instruktioner. Du använder dig av någon strategi
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och tydliga detaljer. Du kan följa instruktioner med ok resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.
Du förstår och visar att du uppfattar helheten och viktiga detaljer. Du kan följa instruktioner med ett bra resultat. Du kan till viss del välja och använda dig av strategier.

Realia

Når ej kunskapskravet för nivå E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för nivå D
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för nivå B
Kunskapskravet för betyg A
Spansk- talande världen
Hur du berättar, beskriver och jämför olika företeelser som har med språket eller språkområdena att göra.
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter
Du kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du kommenterar översiktligt och gör enkla erfarenheter med egna erfarenheter.