Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2021-01-10 08:02 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer att arbeta med läsförståelse genom att läsa olika sorters texter, prata om innehållet och svara på frågor. Vi kommer repetera några olika lässtrategier och hur man kan använda dem.

Innehåll

Det här ska vi lära

Vi ska lära oss att läsa texter i olika genre och känna till vad några av dessa genre kallas. 

Vi ska lära oss att förstå textens innehåll genom olika lässtrategier och textsamtal.

Vi ska lära oss att svara på frågor om texten - både när svaren finns tydligt i texten och när du behöver tänka efter själv.

Vi ska lära oss att svara med hela meningar, så man förstår vad som frågades bara genom att läsa svaret. 

 

Så här ska vi jobba

Vi kommer att läsa texter i arbetsböcker/på lösblad, prata om textens innehåll och svara på frågor.

Vi kommer träna på att svara med hela meningar, gemensamt på tavlan och enskilt i boken/på lösblad.

Vi kommer repetera några lässtrategier och använda oss av dessa när vi läser de olika texterna. 

 

Så här ska du få visa

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

delta i samtalen kring de texter vi läst.

svara på frågorna i din arbetsbok/på lösblad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: