Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik i vardagen 2021

Skapad 2021-01-10 09:58 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi kommer att jobba med samhällets fundament, det som utgör vår demokrati och vilka värderingar som dagens politiker härstammar ifrån.
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
Smith, Marx och Burke. Tre namn att bli bekant med för att förstå dagens politik!

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

- använda ämnesrelevanta begrepp

- se samband inom och mellan olika samhällsstrukturer

- reflektera över hur samhällen formas och förändras

- analysera och kritisk granska samhällsfrågor ur olika perspektiv 

 

Arbetsformer

- genomgångar

- begreppsträning

- gemensamma diskussioner

- individuell fördjupningsuppgift

 

 Arbetsformer I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

- besitter och använder din kunskap kring olika samhällsstrukturer

- kan använda begreppen

- se samband

- kan resonera och analysera kring hur de politiska ideologierna påverkar dagens partipolitik

 

Arbetstid och prov/bedömningsuppgift
Vi arbetar med Politik i vardagen under veckorna 2-7. 

Under arbetets gång har vi diskussioner och ett prov som tillsammans med en fördjupningsuppgift är underlag för betygsättning. 

Matriser

Hi Sh
Bedömnings nivåer

Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Syfte
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp.
Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
Begreppsanvändning Du använder korrekta begrepp och visar på dess betydelse
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
Reflektion Du för reflektioner, argumentationer och diskussioner kring det innehåll som arbetas med.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Överblicksförmåga och samband Du visar på sambandskoppling och förståelse för en större helhet
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Överblicksförmåga och samband Du visar på sambandskoppling och förståelse för en större helhet
Du kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: