Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-01-10 11:12 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Vi på Rönnängs förskola har valt att gemensamt arbeta med fokusområdet Hållbar utveckling.

Innehåll
(Brundtland-rapporten, FN 1987)

Social hållbarhet:
Förståelse för att man duger som man är
S
jälvtillit
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
 
V
ilja att hjälpa andra
Respekt för alla människors lika värde

Ekonomisk hållbarhet:
Hushålla med våra resurser
Återbruk
Vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler
Minska vårt svinn

Ekologisk hållbarhet: 
Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan
Värna om jordens resurser

Syfte med vårt fokusområde:
Att vi på Rönnängs förskola ges möjlighet att tillägna oss ett
varsamt förhållningssätt till vår omgivande miljö, natur och samhälle.
Hur ska vi på ÄventyrSolen arbeta med detta? 2020/2021

Vi på ÄventyrSolen kommer vi att arbeta med hållbar utveckling genom äventyrspedagogik. Tillsammans med barngruppen skapar vi lärorika möten i skogen där barnen får lära sig värna om djur och natur. Vi kommer också ge barnen en bred kunskap om olika träd, svamp, växter och djurarter. Detta hoppas vi kunna ge en större förståelse för den miljö som omger barnen och hur vi ska ta hand om den.  Vi kommer också jobba med social hållbarhet genom gruppstärkande lekar och ett gemensamt synsätt för hur vi är mot varandra. Vi kommer också jobba vidare med forumteater och ”våra vänner” i skogen som bidrar till gruppkänsla och konflikthantering. Barnen kommer också få skapa med naturmaterial samt återbruka med skräpmaterial. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: