Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shipwrecked

Skapad 2021-01-10 11:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
What would happen if you had a chance to go on the greatest adventure of your life?

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr11 som planeringen har utgått ifrån.

Konkretiserade mål

De förmågor som kommer att tränas inom området är:

 • muntlig interaktion och produktion
 • skriftlig interaktion och produktion
 • hörförståelse

Undervisningen

Under några veckor kommer klassen att följa en storyline, "Shipwrecked". Det hela börjar med att de oväntat får ett förskott på ett stort arv från en okänd släkting och äntligen kan uppfylla sina drömmar; att ge sig iväg på en långsegling. Sedan börjar det hända saker. Under arbetets gång kommer de att få skriva brev, göra videodagböcker och en massa annat spännande. Låt äventyret börja!

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen nedan. Varje del i arbetet är lika viktigt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Shipwrecked

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig interaktion
Samtal med andra
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig produktion
Berätta själv
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Lägre nivå).
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Högre nivå).
Skriftlig interaktion
Skriva brev
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig produktion
Skriva text
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Lägre nivå).
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Högre nivå).
Hörförståelse
Innehållsfrågor till filmer
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: